عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

یک عکاسی طولانی مدت و ادامه دار در فصل های زمستان هر سال و سوژه مورد نظر هم مناطق قندیل بسته سراسر ایران این مجموعه عکس زیبا را بوجود آورده است. سهیل سلیمانی عکس‌های زیبایی از قندیل‌های یخی را با دوربین خود ثبت کرده است.

 

او می‌نویسد: “این عکس‌ها ثمره عکاسی بلند مدت مناطقی از ایران است. فصل زمستان موقع مناسبی برای عکاسی از قندیل‌های یخی در نقاط مختلف است.”

 

تونل امامزاده هاشم جاده هراز عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

حفره‌ای یخ زده در تنگه واشی نزدیک فیروزکوه
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

قندیل‌های یخی یک تونل نیمه‌تمام در جاده چالوس
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

آبشار خور نزدیک کرج
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

جاده شمشک به میگون
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

قندیل‌های آبشار یخی در تنگه واشی نزدیک فیروزکوه
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

کوه های یخ زده در محدوده جاده فشم
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

دورنمای آبشار خور با ارتفاع ۵۰ متر
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

بام پناهگاه قله الوند نزدیک همدان در شب
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

عکاسی از زیر قندیل‌های یخی
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

رودخانه‌ای نزدیک فیروزکوه که نیمه یخ‌زده است
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

یک تونل نیمه‌تمام در مسیر جاده‌ چالوس به کرج مملو از قندیل‌های یخی
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

آبشار ساواشی در 15 کیلومتری شمال غرب تهران
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

آبشار گنج‌نامه در همدان
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

نمای یخ‌های پایین آبشار خور نزدیک کرج
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

جاده شمشک نزدیک تهران
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

تنگه واشی نزدیک فیروز کوه
عکاسی از مناطق قندیل بسته ایران

آبشار خور نزدیک کرجعکاسی از مناطق قندیل بسته ایران