کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

 

در این مطلب از ایران ناز کاریکاتورهای جالب و مفهومی از موضوعات روز اجتماع را برای شما گردآوری کرده ایم. امیدوارم لذت ببرید .

 کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور استاندار تهران در پایتخت گرسنه نداریم

 

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور سانسور سفره ی غذای خانوار با دلار!

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور تخم مرغ هم بعد از دلار گران شد!

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور گاوهای دلارخوار!

 

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور مخالفت نماینده دولت با تصویب قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران!

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور آرزوهایِ حقوقی برابر با خطِ فقر

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور جوخه آتش و تیربار گرانی

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور بابک زنجانی منتظر چیست؟

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور شیرین کاری جدید قاضی پور!

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور ایران را بردند ته دره

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور خون‌بس!

 

کاریکاتورهای پرمفهوم و جالب اجتماعی

کاریکاتور توَرمُ آوردم پایین، دیگه مشکل چیه؟