عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)


امروز عکس نوشته های عاشقانه دونفره رابه همراه هم تماشا میکنیم، درکنار این عاشقانه های زیبا متن های خاص احساسی را هم برای شـما بـه اشتراک می‌گذاریم، آورده اند کـه: چـه خوش لحظه هایی که دزدانه از همنگاهی ربودیم و رازی نهفتیم، چـه خوش لحظه هایی که « میخواهمت » رابه شرم و خموشی نگفتیم و گفتیم. . .« فریدون مشیری »

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس های عاشقانه ایرانی و خارجی خاص دونفری

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

حالا کـه آمده ای

کنارم بنشین

بخند

مـا برای پیر شدن

بدنیا نیامده ایم

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

اندکی نزدیکتر بیا

این جا قلم برای از تـو نوشتن محتاج نفسهایت اسـت

این جا مـن در دالان افکارم برای از تـو نوشتن سخت واژه کم دارم

این جا برای از تـو نوشتن زیادی دور اسـت

نزدیکتر بیا، نزدیکتر

بگذار دلتنگی هایم جهان درون چشمانت را در آغوش بگیرند

و قلم از واژۀ دوستت دارم جان بگیرد

این جا فراموش شده ترین نقطه برای از تـو نوشتن اسـت

نزدیکتر بیا

یاسمن جرگه

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

بخند

کـه خندۀ تـو،

دم مسیحایی ست

کـه زنده می‌کند

مـن مرده را

سید محمد علی صدری

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

با خاطرات زیادى زندگى مى‌کنیم که اگر بـه خودشان بود، تا حالا هزار بار از خاطرمان رفته بودند. اما مـا نگه‌شان مى‌داریم. مدام مرورشان مى‌کنیم. همان یک لحظه‌ى کوچک که روزى قلبمان رابه نفس‌ نفس انداخته. همان خاطرههاى ناچیز دوست‌ داشتنى که مسکن زخمهاى روزمرگى‌ اند … سید محمد مرکبیان

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

تصاویر عاشقانه دونفره بسیار خاص ایرانی

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

یک روزهایی هم هست کـه از همان ابتدای صبحش حال آدم بی دلیل خوب اسـت. آدم دلش میـــخواهد بی هوا بخندد و شاد باشد، ببخشد و بی خیال باشد، مهربان باشد و عاشقی کند. مـن اینروزها را دوست دارم. روزهایی کـه از همان اولش همه ی چیز خوب اسـت… نرگس صرافیان طوفان

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس عاشقانه متن دار

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس و متن عاشقانه زیبا

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

مجروح اگر بر قلب بنشیند  تـو ، نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی و نه میتوانی قلبت را دور بیندازی . زخم تکه ای از قلب توست .زخم اگر نباشد ، قلبت هم نیست .زخم اگر نخواهی باشد ، قلبت را باید بتوانی دور بیندازی . قلبت را چگونه دور می اندزی ؟ زخم و قلبت یکی هستند. محمود دولت آبادی

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته های رمانتیک

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته عاشقانه جدید

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

چرا جمعه را مقصر میکنیم؟

مقصر خودِ ماییم که میگوییم جمعه دلگیر اسـت

 یا اى بر جمعه و غروبش

وقتى کسى نباشد که وجودمان را برایش بگذاریم، یا

وقتى که کسى نباشد که سر بر روى شانه هایش بگذاریم

جمعه را مقصر تمام دلگیرى ها ودلتنگى ها مى دانیم.

جمعه را باید دونفره بگذرانی

آن هم با تنها دلیل زندگی کردنت

نه اینکه یک گوشه منزوى باشى ودر خودت کز کنى

گیرم کـه جمعه دلگیر اسـت

تـو خودت نباید بانى شاد بودن جمعه ات باشى؟

نباید خودت تیشه بر ریشه ى شالودۀ دلگیرى ها بزنى؟

بگذار هزار بار غروب جمعه لعنتى ترین لحظه ی لحظاتت باشد

اما تـو، برایش دست و پنجه نرم کن، بـه جانش بیفت، بـه زمین بینداز.

جمعه را، براى خودت، شاد باش.

طاها رحیمیان

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته های عاشقانه شاد

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دو نفری «جدید ترین سری 2019»

عکس نوشته و متن های عاشقانه خاص دونفره (جدیدترین سری 2019)

گفتی کـه از نهان دلت با خبر نیستم

اما تـو در دلی

کدام نهان بر تـو فاش نیست؟